De randzone van het Bentwoud

 

Een nieuwe aanslag op het Bentwoud?

 

Gisteren verscheen een artikel in het Leidsch Dagblad. Het betreft een stukje over nieuwe plannen van de Gemeente Alphen aan de Rijn, voor de inrichting van het Bentwoud. Nieuwe plannen? Medio 2016 wordt het Bentwoud opgeleverd. Het natuurgebied is nog niet klaar of alweer nieuwe plannen! Plannen voor een camping en horeca dit keer, het houdt niet op.

 

 

Lees het stuk van het Leidsch Dagblad

 

In het artikel staat het volgende:

De gemeente en de provincie streven naar een ’organische’ uitbreiding van de groene long ten zuiden van Hazerswoude-Dorp. De randen van het huidige natuur- en recreatiegebied lenen zich volgens Alphen aan den Rijn goed voor een nieuwe ’levendige’ recreatiezone met bijvoorbeeld minicampings en kleinschalige horeca.

 

Alphen aan den Rijn verleidt agrariërs tot transformatie in recreatie, Dat blijkt uit de notitie ’Aanpak randen Bentwoud’, die voortborduurt op het provinciale plan ’Bentwoud groeit verder’.

 

Boeren en tuinders zitten nog niet te springen om het ontplooien van nieuwe nevenactiviteiten, stelt de krant. De meeste bedrijven aan de Hoogeveense weg willen hun huidige activiteiten continueren. Sommige ondernemers hebben zelfs uitbreidingsplannen. Een enkel bedrijf staat te koop. Van twaalf door de gemeente bezochte bedrijven, denken drie aan een nieuwe toekomst in de recreatie.

 

Door agrarische bedrijven ’op slot’ te zetten, hoopt Alphen ondernemers te ’verleiden’ tot nieuwe toekomst met recreatieve bronnen van inkomsten. Boeren en tuinders die willen uitbreiden, moeten op zoek naar een andere locatie. Wie met recreatieve plannen komt, krijgt alle medewerking van de gemeente. Woonhuizen hoeven niet weg, stelt de gemeente. Ze worden als ’passend’ beschouwd.

 

 

Zijn er echter nog wel boeren en tuinders in het Bentwoud? De situatie is als het volgt:

 

plattegrond

 

De plannen gaan over de randzone, geel en bruin, aan de noordkant van het Bentwoud. Op de plattegrond rechts is de stippellijn de nieuwe rondweg "Bentwoudlaan" te zien en de bruine stip RCP02. De stippellijn links is de HSL en bij RCP01 schuin rechtsboven de golfbaan. Ja, er blijft steeds minder voor de natuur over. RCP staat voor Receatie-Concentratie-Punt. Deze gebieden (ca 5 ha) zijn bedoeld voor evenementen en die moeten goed bereikbaar zijn. Deze wegen staan nog niet eens op de kaart. Zoals te zien, ten westen van de HSL, ook nog sportvelden. Het houdt niet op en de nieuwe toegang bij Benthuizen is al jaren een grote bouwput.

 
 
De gemeente Alphen aan de Rijn krijgt het natuurgebied medio 2016 als het ware cadeau van de provincie Zuid-Holland. Echter het geschenk is nog niet binnen of men doet al pogingen om het te gelde te maken. Boeren en tuinders spelen helemaal geen rol hierin, die zijn immers al lang uitgekocht. Het gebied is reeds natuurgebied en wordt opnieuw te koop aangeboden. Onder andere als 'landgoederen', een regeling van het rijk om particulieren over de streep te trekken hun grond voor natuur in te richten.

 

 

Op Twitter houdt de gemeente zich van de domme, maar op hun vergaderlijst zijn de verslagen (nog) wel te vinden:  Vergaderlijst Alphen. Omdat rapporten nog wel eens verdwijnen, staat op deze website staat de PDF versie.