Daniël van Hogendorp

 

Rond 1640 vatte jonker Warnard van der Wel het plan op tot droogmaking van de plas. In 1647 werd begonnen met de voorbereidingen, maar zijn onderneming liep uit op een finacieel drama. Onder ambachtsheer Daniël van Hogendorp werd de droogmakerij vanaf 1651 voortgezet en in 1655 kon het laatste deel worden verkaveld. Het financiële beheer kwam in handen van Mr Frederik Pauw, een schoonzoon van Laurens van Swaenswijk.

 

hogendorp

 

 

 

Daniël van Hogendorp, heer van Moerkapelle en Wilde Veenen, (Amsterdam, 23 september 1604 - Rotterdam, 30 maart 1673)

 

Van Hogendorp vervulde nog diverse andere en veel hogere ambten, zoals Baljuw van het Baljuwschap Schieland en Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland. Hij nam ook het initiatief tot de bouw van het Schielandshuis. Van Hogendorp trouwde op 19 april 1650 te Delft met Ida Maria Hooft. Het echtpaar bleef kinderloos . Van Hogendorp was de man die het initiatief nam tot de bouw van het Schielandshuis (Rotterdam). In 1635 werd Daniël van Hogendorp ook in de vroedschap van Rotterdam opgenomen. Op de voorzijde van de kerk van Moerkapelle staan de wapens van Van Hogendorp en zijn vrouw.

 

 

 

 idahooft

 

 

Ida Maria Hooft (1618 - 1683). Portret hangt in Museum Rotterdam.

 

Hooft, Ida Maria werd geboren in Londen 30 januari 1618 en woonde tot haar huwelijk in Delft. Ze was en dochter van Willem Janzn Hooft, koopman en brouwer te Londen en Amsterdam. Haar vader was een neef van P.C. Hooft (ach hadden wij in Moerkapelle ook maar zo'n straat). Haar moeder Ida Queckel was de jeugdliefde van jawel weer die P.C. Hooft (Dia). Zij huwde in Delft op 19 april 1650 met Mr. Daniël van Hogendorp.

 

 

 

fronton

 

 

 

 

 

Hoog op de toren van de kerk in Moerkapelle is een zandstenen fronton te zien, met daarin twee wapens uitgehouwen. Het zijn de wapens van Van Hogendorp (een rad in het veld) en van zijn vrouw Ida Maria Hooft (een manshoofd omwikkeld met een doek). In het timpaan is het bouwjaar 1662 aangegeven.