Moerkapelle,

een dorp in de polder de Wildevenen.

 

 

De geschiedenis van Moerkapelle,

 

de wapens van Daniel van Hogendorp en Ida Hooft op de kerk.

 

 

Het oproer van Moerkapelle,

 

geschiedenis, maar ook een ets uit het Rijksmuseum.

 

Moerkapelle

 

Ontstaan

 

moercapelle

 

 

 

De naam Moerkapelle duidt op de aanwezigheid van een kerkje of kapel aan het moeras. Het ontstaan van het dorp is verbonden met de geschiedenis van de polder De Wildeveenen.

 

Kerk

 

 

kerk

 

 

 

 

 

Gezichtsbepalend voor Moerkapelle is de op een verhoogde plaats gebouwde kerk. De bouw van deze Hervormde zaalkerk startte vermoedelijk in 1662 en werd in 1667 voltooid.

 

 

 

Stolpenburg

 

In het verlengde van de Herenweg staat een ander monument dat Moerkapelle rijk is: de boerderij Stolpenburg.

 

stolpenburg1

 

 

 

 

 

Deze omstreeks 1660 gebouwde boerderij is een van de zeldzame stolpboerderijen in Zuid-Holland en is rijksmonument.

 

 

 

 

 

 

 

 landvbelofte

 

 

 

 

 

 

Uit die zelfde tijd gelegen aan de Noorddijk: het Land van Belofte.

 

 

 

 

 

Brand

 

Tijdens een grote brand in 1905 zijn bijna alle huizen in de oude kern van het dorp afgebrand.

 

 

Oproer

En dan is Moerkapelle ook nog bekend door een ets van het Rijsmuseum: Oproer te Moerkapelle, 1785. De ets wordt toegeschreven aan Izaak Jansz. de Wit. De inwoners van Moerkapelle waren Oranjegezind en moesten niets hebben van de Patriotten. Toen de Rotterdammer H. A. Kreet, als Schout van Moerkapelle weer met een Patiottische publicatie kwam ging het mis.

 

 

Haven

Moerkapelle lag vroeger aan een belangrijke (smokkel) scheepsvaartroute tussen Rotterdam en Amsterdam. Daarom had Moerkapelle een eigen haven. Deze lag aan de Ringvaart (Moerdijkstraat). De resten van de steigers liggen nog steeds onder het wateroppervlak. Nadat de scheepsvaartroute werd gesloten verloor de haven zijn functie. Uiteindelijk werden de bruggetjes op de Bredeweg en Moerkapelse Zijde gesloopt. In de ringvaart is nog een duidelijke verbreding te zien van waar ooit de haven heeft gelegen.

 

 

 

 

 

Toch vormde deze scheepvaart in Moerkapelle de basis voor het grote aantal transportondernemingen.

 

 

Wapen

Het wapen van Moerkapelle werd op 24 december 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Moerkapelle toegekend.

 

wapen mkp

 

Het wapen van Moerkapelle

Deze gemeente was in 1817 afgesplitst van Bleiswijk. Op 1 januari 1991 werden de gemeenten Zevenhuizen en Moerkapelle samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Het wapen van Moerkapelle is daardoor komen te vervallen.

 

 

zvh mkp wapen

 

Het wapen van Zevenhuizen-Moerkapelle

Op 1 januari 2010 werd Zevenhuizen-Moerkapelle onderdeel van de nieuwe gemeente Zuidplas. Het wapen van Zevenhuizen-Moerkapelle is daardoor komen te vervallen.

 

 

wapen zuidplas

 

Het wapen van Zuidplas

In het wapen van Zuidplas zijn in de onderste helft elementen uit het wapen van Zevenhuizen-Moerkapelle overgenomen.