Het Bentwoud,

 

een natuurgebied midden in de Randstad.

Het Bentwoud,

 

een natuurgebied dat nog gaat groeien.

Het Bentwoud,

 

het avatarbos, amfitheater en lisdodde in het Bentwoud.

Het Bentwoud,

 

helaas geen toegang meer vanuit Moerkapelle.

Het Bentwoud

 

Ontwikkeling.

 

Tussen Zoetermeer/Benthuizen en Waddinxveen/Boskoop komt het Bentwoud, een grootschalig natuurlijk bosgebied van 800 hectare. Het Bentwoud wordt een uniek gebied in de Randstad gericht op diverse recreatiemogelijkheden. Het is een gebied met bos, waterpartijen, moeras, riet en ruigte en grazige weiden doorsneden door fiets- en wandelpaden. Er ligt een golfbaan en er is ruimte voor allerlei recreatieve initiatieven. Het kleine, westelijk deel (de Driehoek) tussen Zoetermeer en Benthuizen is ingericht als een stadspark met veel fiets- en wandelpaden, maar helaas ook sportvelden met kunstgras. Echter het grootste deel van het Bentwoud ligt ten oosten van de provinciale weg N209 (Hoefweg) en wordt een groot natuurgebied waar men uren kan wandelen.

 

sfeertje1

 

 

Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw werden de eerste initiatieven en plannen ontwikkeld. Het plan was om een gebied van 1300 ha om te vormen naar bos met veel ruimte voor recreatie.

 

In 2000 zijn de eerste bomen aangeplant.

Hoe gaat het Bentwoud eruit zien?

 

Medio 2016 is de basisinrichting van het gehele Bentwoud aangeplant en ingericht. Deze basisinrichting biedt de mogelijkheid om op termijn kwaliteitsimpulsen uit te voeren (zoals recreatie- en horecavoorzieningen, paden, bruggen, bankjes, maar ook de aanplant van extra bomen). Voor de uitvoering van deze kwaliteitsimpulsen worden private partijen uitgenodigd te participeren. Ook sponsoring van het Bentwoud is mogelijk, eerder financierden Krepel Groep en oliemaatschappij BP de aanplant van bomen. Ook het Avatarbos is resultaat van sponsoring.

 

 

Andere idee├źn, zoals de aanleg van landgoederen geven te denken, er wordt immers bestaand natuurgebied ingericht als landgoed.

 

 

plattegrond

Op de plattegrond aan de noordzijde in licht- en donkerbruin de 'Randzone' met het project Bentpoort, het verdienmodel van de gemeente Alphen ad Rijn. Het netwerk van wandel- en fietspaden wordt beperkt aangelegd tot het verbinden van bestaande wandelrondjes en er komt slechts een oost-west geori├źnteerd fietspad en de ruiterpaden worden niet gerealiseerd.

 

 

Alternatief plan Bentwad

 

In 2002 ontwikkelden twee bewoners van de regio (geograaf Hans Smit en architect Jan van Leeuwen) een alternatief plan voor de dieper gelegen (-1.80 mtr) oostelijke polder Achterof. In feite kwam dit plan neer op ontpoldering, zodat uitgebreide waterbekkens zouden ontstaan. Deze zouden gebruikt kunnen worden voor onder meer waterrecreatie, bestrijding van de zoute kwel en voorraadvorming. Uiteindelijk is dankzij dit plan en in het licht van het veranderende klimaat, door de provincie besloten veel meer aandacht te besteden aan waterberging in het diepe gedeelte van het Bentgebied. De waterbergingsopgave in het Waddinxveense deel komt er echter niet en het Hoogheemraadschap maakt zich zorgen over de toename van zout kwelwater door de verhoging van het waterpijl. In het oostelijk deel van het Bentwoud komt de rondweg van Waddinxveen/Boskoop. Daar is wel een milieu voordeel te halen: er hoeft in de winter niet te worden gestrooid.

 

 

Wie betalen er mee voor het Bentwoud?

 

Provincie Zuid-Holland is nu nog eigenaar van het project Bentwoud (dat is betaald door het Rijk). Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer die ook wordt betaald wordt door provincie Zuid Holland. De exploitatie wordt betaald door het rijk (55%). Van de overige 45% betalen PZH de helft en de betrokken gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, en Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland de rest. De baten (parkeergeld en horeca) zijn voor de gemeenten. Hierdoor ontstaat al snel een situatie waarin gemeenten een financieel belang zwaarder laten wegen dan het planten van bomen.

 

 

 

Stand van zaken.

 

Met de realisatie van het Bentwoud is een nieuwe impuls gegeven aan de natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden in de Randstad. De kosten tot nu toe zijn nergens te achterhalen, maar bij de plannen medio jaren 90 werd al een bedrag genoemd van 200 miljoen. Door bezuinigingen maakt het Bentwoud geen deel meer uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en levert geen bijdrage aan het behoud en de versterking van de biodiversiteit in Nederland. De geplande kwaliteitsimpuls met betrekking tot natuur wordt ook niet gerealiseerd. Er dreigt een verdere verkleining van het gebied door aanleg van wegen (Bentwoudlaan), het ontwikkelen van landgoederen en het plan Bentpoort.