Gebruikers

 

Ja gebruikers kunnen soms heel lastig zijn. Die wil je niet hebben. Op de foto het resultaat van een e-mail naar de Provincie Zuid Holland, met een vriendelijk verzoek om het behoud van een dammetje aan de zuidzijde van het Bentwoud.

 

haten

 

 

 

 

Op de voorgrond de bestaande slagboom op het dammetje.

 

 

Kennelijk dacht men na de e-mail aan een overval en is een extra boomstam gelaatst. Daar achter een greppel gegraven.

Ja ze moeten ons wel haten, daar bij de provincie Zuid-Holland.

 

 

 

Dan de overige instanties:

 

Gebruikersgroep.

 

De gebruikersgroep Bentwoud is opgericht op initiatief van de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met andere bij het Bentwoud betrokken overheden. De gebruikersgroep kan gevraagd en ongevraagd adviseren over de inrichting en het gebruik van het Bentwoud. De gebruikersgroep doet dit vanuit een samenstelling waarin zoveel mogelijk interesses zijn samengebracht. Kenmerkend voor de bijeenkomsten van de gebruikersgroep is een hoge opkomst en enthousiaste participatie. Doelstelling is de gebruikswaarde van het Bentwoud te optimaliseren.

 

 

Vereniging Vrienden van het Bentwoud.

 

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud is opgericht op 15 januari 2003. De leden zijn mensen die rond het Bentwoud wonen, waaronder enkele tientallen leden van de Gebruikersgroep Bentwoud. Het doel van de vereniging is de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het Bentwoud te bevorderen. De vereniging is een ‘rechtspersoon’ die bijvoorbeeld een formele zienswijze kan indienen bij een bestemmingsplan.

 

 

 

Tot slot een lijst van linken naar alle betrokken partijen.

 

 

Gebruikersgroep Bentwoud

 

Vrienden van het Bentwoud

 

Provincie Zuid Holland

 

Staatsbosbeheer

 

Nationaal bossenfonds

 

Het verdienmodel   (ja ja, u leest het goed)

 

 

En dan een link naar de website van iemand die ook vaak tegen kan komt in het Bentwoud en waar je dan weer blij van wordt:

 

 

Vogeldagboek van Arie de Groot                  :    http://www.vogeldagboek.nl/