Molens,

 

er was een vier gang schepradmolens.

Molens,

 

en er was een twee gang vijzelmolens.

De molens van de Wildevenen

 

 

 

Voor de droogmaking van de Wildevenen werd octrooi verleend op 8 oktober 1646. De droogmaking van deze polder werd rond 1655 voltooid, de polder werd tot 1924 op windkracht bemalen door 7 molens.

 

vroeger

 

 

 

De molens zijn van hun kap en wieken ontdaan, maar nog steeds te vinden aan de Rottedijk.

De molens 1 t/m 4 vormden een schepradgang en de molens 5 en 6 vormden een vijzelgang.

 

De vier molens van de viergang trokken het water uit de Grote Duikertocht. De molens 5 en 6, van de vijzelgang trokken het water uit de Kleine Duikertocht.

 

Een 7e molen een hulpmolen, ook wel de platluis genoemd, bemaalde het lagere deel van de polder ten oosten van de Middelweg. De molen stond aan de Grote Duikertocht, tussen de Middelweg en de Oostkade.

 

 

 schroef van archimedes

 

 

 

 

 

Houten vijzel, of 'schroef van Archimedes'.

Oorspronkelijk waren in de polder 3 hoofdwatergangen. De Grote Duikertocht, de Kleine Duikertocht en de Koemans Tocht.

 

 polderkaart kl

 

 

 

 

 

 

De Swartevaart (de eerste Dwars-Togt van links) verbond, samen met 4 andere dwars tochten, deze hoofdwatergangen.

 

Er was ook nog een molen nr. 8, die heeft slechts enkele jaren dienst gedaan op de Moersedijk. Eerst nog als watermolen en later nog als hout-zaag molen.

 

In 1924 kreeg de gemeente Moerkapelle aansluiting op het elektriciteitsnet waardoor men kon overgaan op elektrische bemaling. Er werd een nieuw gemaal van 120 pk gebouwd. In 1925 werden de molens gedeeltelijk gesloopt die daarna voor bewoning van oud-molenaars en hun nazaten bleven staan.