De kerken van Moerkapelle

 

 

Gezichtsbepalend voor Moerkapelle is de op een verhoogde plaats gebouwde kerk. De bouw van deze Hervormde zaalkerk startte vermoedelijk in 1662 en werd in 1667 voltooid.

 

kerk

 

 

 

 

Boven de ingang in de toren zijn in een gebeeldhouwd reliëf de familiewapens aangebracht van Daniël van Hogendorp en zijn vrouw Ida Maria Hooft.

In de toren hangen twee klokken, de een gegoten waarschijnlijk in 1757 door Johannes Specht sr uit Rotterdam en de ander in 1707 door Quirijn de Visser Willemszoon.

 

 

 moerkapellekoorhek

 

 

Bijzonder aan het interieur is de preekstoel en het houten renaissance-koorhek dat afkomstig is uit de Laurenskerk in Rotterdam.

De kerk is voor het laatst gerestaureerd in 1952 tot 1955, waar het interieur is aangepast en in 1994 tot 1995 waar hoofdzakelijk het exterieur is gerestaureerd.

 

 

 

De gereformeerde gemeente

 

De gereformeerde gemeente (gg) in Moerkapelle bestaat 175 jaar. Op 15 december 1840 deelde de hervormde predikant ds. L. Doedes tijdens de kerken­raadsvergadering mee dat twee leden zich wilden afscheiden. Er volgden er spoedig meer. Vervolgens ontstond er een gemeente waar –zeer waarschijnlijk– in 1841 de eerste ambtsdragers zijn bevestigd. Op 15 juni 1842 werd met een notulenboek voor de gezamenlijke vergaderingen van de kerkenraden van Benthuizen en Moerkapelle begonnen. In 1846 schatte de geschiedschrijver van der Aa, dat er in Moerkapelle al 50 afgescheidenen (Ledeboerianen) waren tegen 370 hervormden en 80 rooms-katholieken. Rond 1850 kreeg een gebouwtje van winkelier Willem de Graaff een opknapbeurt en werd het ingericht tot kerk.

 

kerkedijkje

 

 

 

Het eerste kerkgebouw van de gemeente werd het "Schapekerkje" genoemd.

 

 

 

 

 

oudkerkje

 

 

 

 

 

De gemeente kerkte sinds 1910 in dit gebouw aan de Kerkstraat.

 

 

 

 

 

 

 gergem

 

 

 

 

 

Het huidige kerkgebouw, kerkstraat 14, dateert van 1962 en biedt na drie verbouwingen plaats aan 1200 personen.