De Donderdam

 

Een historische plek in de knik tussen Moerkapelle en Waddinxveen. De opvallende knik in de Kleikade draagt al sinds 1628 de naam “Donderdam”.

 

Bij de Historische Verenigingen Zevenhuizen-Moerkapelle is de naam Donderdam zeer bekend. De afgelopen jaren schreven drie lokale historici er artikelen over in het "Verleden Tijdschrift", het blad van de vereniging dat vier maal per jaar verschijnt. Ook in het boekje Thuis in Zuidplas, in 2010 uitgegeven ter gelegenheid van het ontstaan van de gemeente Zuidplas, en genoemd als bron bij het in 2014 geschreven gebiedsprofiel, wordt Donderdam (met kaartje) genoemd.

 

 

Overtoom

 

overtoom

 

 

 

 

 

De Donderdam was een overtoom, waar schepen met een lier over de dam werden getrokken, vroeger werd dit een windas genoemd.Ook was het een tol voor passanten over de weg en er was een herberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al in het begin van de 17e eeuw werd toestemming gevraagd om daar een sluis (verlaat) te maken zodat schippers via Waddinxveen in de Gouwe konden komen. Men behoefde dan Gouda niet te passeren en ontliep zo de Grafelijke tol. Er werd echter geen toestemming geven, omdat volgens de deskundigen teveel "vreemd" water  vanuit Rijnland via dit sluisje bij het schutten in Schieland zou komen.

 

Bij de Donderdam heeft ook van 1652 tot 1843 een herberg gestaan die een belangrijke functie vervulde omdat de weg over de dijk tussen de Zuidplas en polder de Wilde Venen een belangrijke route was tussen ‘s-Gravenhage en Gouda. De naam Donderdam komt ook prominent voor op oude kaarten van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en ook op internet is informatie te vinden.

 

De Donderdam dankt zijn naam aan de Waddinxveense schout en timmerman Joris Adriaensz Donder die er in 1628 de overtoom bouwde. Daarmee ontstond een sluiproute voor kleine turfscheepjes om vanaf de Rotte via Moerkapelle en de Zuidplas over de Gouwe verder naar het noorden varen. Hierdoor hoefde men niet vanaf de Hollandsche IJssel door de nauwe sluizen van Gouda wat uren wachttijd en flink wat tolgeld scheelde.

 

 

donder1660

 

 

Bij de Donderdam heeft ook van 1652 tot 1843 een herberg gestaan die een belangrijke functie vervulde omdat de weg over de dijk tussen de Zuidplas en polder de Wilde Venen een belangrijke route was tussen ‘s-Gravenhage en Gouda. Volgens lokale historici kan deze weg zelfs beschouwd worden als voorloper van de huidige A12. In 2013 is op met moderne technieken de exacte locatie van de overtoom gereconstrueerd en beschreven in het Verleden Tijdschrift.

 

 

 

 

 

donderdam

 

 

De donderdam in 2014